Home

Podcast 2021

Op Lichtjesdag Groningen staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen, verbinden mensen die elkaar niet kennen.

Ook in deze bijzondere tijd waarin we voor onze gezondheid terughoudend moeten zijn in het elkaar ontmoeten, zullen we met elkaar stilstaan bij de overleden kinderen. We blijven hun namen noemen en we herdenken hen via een alternatieve viering.

Geen kind is zo aanwezig,
als het kind dat wordt gemist

                             – Ide Wolzak

Ik wil een kaarsje aansteken voor iemand die ik mis. Steek mijn kaarsje aan of bekijk de al aangestoken kaarsjes.

Steun ons

Stichting Lichtjesdag Groningen wil ouders en kinderen kosteloos laten deelnemen aan de herdenking. Helpt u mee?

Doneer nu