Bijdragen

De herdenking die we op wereldlichtjesdag organiseren in het Noorderplantsoen is kosteloos voor alle bezoekers die een overleden kind willen herdenken. De Stichting Lichtjesdag hecht er ook aan het evenement voor ouders kosteloos te hóuden.

De organisatie van Lichtjesdag brengt uiteraard wel kosten met zich mee, voor onder meer de lichtjes, de marktkramen en alle materialen die we gebruiken. Financiële bijdragen en bijdragen in natura door particulieren en (regionale) bedrijven maken het mogelijk Lichtjesdag te organiseren zonder ouders om een bijdrage te hoeven vragen.

Draagt u Lichtjesdag Groningen een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage. Dan kunnen we de op de 2e zondag van december Lichtjesdag blijven organiseren.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

  • NL 60 RbRb 0943 2988 30
  • t.n.v. Stichting Lichtjesdag Groningen.

Lichtjesdag Groningen is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, een donatie is fiscaal aftrekbaar.