Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Lichtjesdag Groningen

Gegevens van de Stichting

 1. Inleiding
  2. Het doel van de Stichting
  3. Werkzaamheden van de Stichting
  4. Functie van de bestuurders
  5. Financiën en beloningsbeleid

 

 1. Gegevens van de Stichting

Naam van de instelling:

Stichting Lichtjesdag Groningen

Eikenweg 16

9756 BS Glimmen

KvK nr. 854095470

www.lichtjesdaggroningen.nl

Bankrekeningnummer: NL 60 RbRb0943298830

 1. Inleiding

 

De Stichting Lichtjesdag Groningen is in 2014 opgericht naar aanleiding van een mooie ingetogen Lichtjedag Groningen bijeenkomst op 8 december 2013. Ouders, broertjes, zusjes en andere aanwezigen gaven aan het te waarderen dat Wereldlichtjesdag ook een bijeenkomst had in het Noorden. Op de avond zelf is toen besloten om te trachten Lichtjesdag Groningen in het Noorderplantsoen een jaarlijks terugkerend evenement te laten zijn.

 

 1. Doel van de Stichting

 

De Stichting stelt zich ten doel:

De herinnering aan overleden kinderen die kort of langer geleden overleden zijn levend te houden door bij te dragen aan een passend afscheid. Dit door het kind actief te betrekken bij het voorbereiden van zijn eigen uitvaart en door het organiseren van gemeenschappelijke herdenkingen. Daarnaast wil de stichting haar doel bereiken door het geven van voorlichting en het bedenken en ontwikkelen van producten en diensten die aan dit doel kunnen bijdragen.  De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doel.

 

 1. Werkzaamheden van de Stichting

 

De werkzaamheden van de Stichting hebben tot doel het mogelijk maken om Lichtjesdag Groningen (jaarlijks) te organiseren. Werkzaamheden zijn onder meer:

 • PR-activiteiten om belangstellenden te attenderen op het evenement
 • het vinden van musici, vrijwilligers voor het bouwen van de bootjes en voor op de avond zelf
 • het zoeken van sponsors/donateurs
 • het verkrijgen van een evenementenvergunning
 • planning maken/ data vastleggen
 • organiseren van de benodigde apparatuur en faciliteiten om het evenement te kunnen laten plaatsvinden.

 

 1. Functie van de bestuurders

 

Namen van de bestuursleden                           Taakverdeling

Geenen, Claudia Brigitta Maria                          Voorzitter

Van Tintelen, Johannes Peter                            Penningmeester

Geenen, Olav Jeroen Martien                            Secretaris

 

 1. Financiën en beloningsbeleid

 

De toegang tot het evenement zal gratis zijn. Om de kosten te kunnen dekken zal de Stichting zich actief inzetten om Vrienden van Lichtjesdag Groningen te werven. Deze vrienden worden geacht om jaarlijks een bedrag van minimaal 10,00 te doneren aan de Stichting.

Hiernaast zullen ook bedrijven/organisaties benaderd gaan worden om het evenement te gaan sponsoren.

De Stichting beoogt zeker niet het maken van winst. De benodigde  werkzaamheden zullen geheel door vrijwilligers worden verricht. Er zijn  derhalve geen mensen in dienst van de Stichting. Het bestuur ontvangt geen  vergoeding voor de uitvoering van haar taken. Bestuurders mogen alleen een  vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.

De Stichting streeft naar een beperkte vermogensopbouw om het tot een jaarlijks terugkerend evenement te laten uitgroeien. Het streven is om jaarlijks een sluitende begroting te realiseren.