Nanning

Om hem niet te vergeten en aan te geven dat we hem nog elke dag missen.