Eénmalige donatie

Eénmalige donatie
Draagt u Lichtjesdag Groningen een warm hart toe en wilt u dat het een een jaarlijks terugkerend evenement wordt? Steun ons dan door uw financiële bijdrage te storten.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL91INGB0006631921 tnv Stichting Lichtjesdag Groningen